KURSUS KALENDER 2019

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
15-17 feb 2019, København
29-31 marts 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige
15-17 nov 2019, nær Aarhu
s


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
9 feb 2019, Åsbacka, Sverige
Videre på Shamanens Vej
29-31 marts 2019, Irland
Being Home 
4-7 april 2019, Irland
Hjælp til Hjælpere
23-28 april 2019, Åsbacka, Sverige
Arven fra de Troldkyndige
1-5 maj 2019, Wales

SkovSejd
29 maj-2 juni 2019, MidtSjælland

Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
19-22 sept 2019, Samsø, Danmark

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring

 

 SHAMANISTISK PRAKSIS DAG 

På kursusstedet Åsbacka midt i den sydsvenske skov har vi muligheden for at lave mangfoldige former for åndearbejde i vilde naturomgivelser. Hensigten med disse dage er at give folk på alle stadier af deres shamanistiske vej mulighed for at komme sammen og uddybe deres erfaringer indenfor mange mulige arbejdsmåder – ikke bare sjælerejser, men også naturarbejde, ceremoni, sang og dans. Gennem at dele vore oplevelser i kredsen og lære af hinanden, er det håbet at deltagerne tager hjem med en dybere fornemmelse af deres forhold til ånderne, til sig selv og verden omkring dem. Hver dag har sit eget tema eller fokus.

TEMA: RØDDER

Rødder er uundværlige for livet – men de er tit skjulte, usete, så vi ikke lægger mærke til dem. Denne dag vil vi flytte blikket fra det åbenbare til det, der foregår under overfladen.

Når der er taget vare på rødderne, vil hele individet være vel næret. Rødder er vores forbindelse til fortiden og udstyrer os godt til fremtiden. Rødder er vores aner – formødre og forfædre – og alt det, der har ført os frem til dette øjeblik. Ved røddernes hjælp er vi forbundne med liv og modtager det vi har brug for.

Det er tid at forberede os til den kommende årstid for spiring og vækst. Det handler både om at så frø og sørge godt for dem, og ligesåvel at sørge for vores rødder. Sammen med ånderne vil vi udforske røddernes rolle i verden, og i vores liv. Hvilken muld gror vi i? Hvordan optager vi næring? Hvordan er vi forbundet til vores spirituelle rødder. Hvad sker der, hvis vi bliver rodløse, eller trukket op med rode? Hvad kan Jordens store rodnetværk lære os om fællesskab og kommunikation? Hvordan kan vi styrke den rodfæstethed, der gør os og Jorden selv robust i stormfulde, udfordrende tider?

Vi arbejder med trommerejser, sang og i naturen og for at lære mere om røddernes rolle i vores liv, og hvordan vi holder dem stærke, spændstige og sunde.

9 feb, 2019: Åsbacka, Syd Sverige. Undervist af Jonathan og Zara på engelsk. Tilmelding hos Zara: courses@asbacka.org. Pris inklusiv vegetarisk frokost: 1000 SEK.

Dagen er fra kl 10 til kl 17. Der er ingen overnatningsmulighed tilgængelig.

Max 14 pladser på kurset. Se mere om kursusstedet på www.asbacka.org

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende undervisning. Tjek med os.


For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.