KURSUS KALENDER

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
15-17 feb 2019, København
29-31 marts 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
1 dec 2018, Åsbacka, Sverige
Videre på Shamanens Vej
29-31 marts 2019, Irland
Being Home 
4-7 april 2019, Irland
Hjælp til Hjælpere
23-28 april 2019, Åsbacka, Sverige
Arven fra de Troldkyndige
1-5 maj 2019, Wales

SkovSejd
29 maj-2 juni 2019, MidtSjælland

Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
19-22 sept 2019, Samsø, Danmark

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring

 

 SHAMANISTISK PRAKSIS DAG 

På kursusstedet Åsbacka midt i den sydsvenske skov har vi muligheden for at lave mangfoldige former for åndearbejde i vilde naturomgivelser. Hensigten med disse dage er at give folk på alle stadier af deres shamanistiske vej mulighed for at komme sammen og uddybe deres erfaringer indenfor mange mulige arbejdsmåder – ikke bare sjælerejser, men også naturarbejde, ceremoni, sang og dans. Gennem at dele vore oplevelser i kredsen og lære af hinanden, er det håbet at deltagerne tager hjem med en dybere fornemmelse af deres forhold til ånderne, til sig selv og verden omkring dem. Hver dag har sit eget tema eller fokus.

TEMA: TAKNEMMELIGHED

På denne dag vil udforske den kraft som Taknemmelighed har, og den rolle, den spiller i shamanistisk arbejde. Sammen med ånderne vil vi udforske hvad taknemmelig betyder for os? Hvordan kan vi give tak? Og hvordan kan vi bringe denne praksis mere ind i vores daglige liv. Dette er tiden til at give Tak for det år der har været, og til at tilbyde vores hjertens kærlighed til Jorden og Anerne.

Vi vil undersøge, hvordan arbejdet med Taknemmelighedens Kraft kan afstedkomme både nye begyndelser og helbredelse, og hvordan dette kan skabe den næring og forvandling, som hjælper os med at finde vej. Vi bruger trommerejser, sang, ceremoni og natur til at åbne os for taknemmelighed som åndelig praksis,  og til at lytte til Åndernes visdom.

1 dec, 2018: Åsbacka, Syd Sverige. Undervist af Jonathan og Zara på engelsk. Tilmelding hos Zara: courses@asbacka.org. Pris inklusiv vegetarisk frokost: 1000 SEK.

Dagen er fra kl 10 til kl 17. Der er ingen overnatningsmulighed tilgængelig.

Max 14 pladser på kurset. Se mere om kursusstedet på www.asbacka.org

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende undervisning. Tjek med os.


For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.