KURSUS KALENDER 2019

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
28-30 juni 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige
3-6 okt 2019, Halland, Sverige
8-10 nov 2019, København
15-17 nov 2019, nær Aarhus

Jordens Stemme
9-13 okt 2019, Halland, Sverige

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
14 sept 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
19-22 sept 2019, Samsø, Danmark
Jordens Stemme
9-13 okt 2019, Halland, Sverige

IslandsSejd
29 apr-3 maj, 2020, Island

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

Earth Rights Conference
10-11 May, Sigtuna, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
SkovSejd
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


SHAMANIC HEALING & SOUL RETRIEVAL

Dette særlige, intensive dobbeltkursus vil introducere en række arbejdsmetoder, nøgle praktikker omkring Kraft, samt grundlæggende etik i shamanistisk healing og sjælehentning.

Shamanens hovedopgave er, og har altid været at helbrede sygdom og hjælpe sine medmennesker at bevare sundheden. Begrebet ”kraft” er afgørende i forståelsen af shamanistisk healing, da det næsten altid handler om igen at gøre individet kraftfuldt  - ”re-empowerment”. På dette kursus vil vi undersøge forskellige måder at genfinde mistet livsenergi og arbejde med klientens essentielle, naturlige kraft som en vej til sundhed.

Kursus deltagere vil også lære at sanse og identificere uønskede kraftindtrængninger og arbejde med shamanistisk extraction healing  – at fjerne uhensigtsmæssig energi. Sammen vil vi udføre gruppe healings-ceremonier og udforske måder at arbejde shamanistisk med fjernhealing.

Værktøjer kan være nyttige til både diagnose og behandling, og vi vil se på, hvordan man identificerer og samler dem. Vi vil arbejde med den helbredende kraft i sang og ord, og alliere os med plantehjælpere både til specifik sygdomsbehandling og til at skabe sundhed.

Kurset vil også dække etikken i shamanistisk healing arbejde, og vigtige praktikker som dyb lytning, at hjælpe klienter til at modtage, samt tage vare på vores eget helbred, når vi udfører dette arbejde.

Sjæle-Hentning (Soul Retrieval) er en specifik gren indenfor shamanistisk healing arbejde som kræver særlige kundskaber og forståelse. I traditionelle samfund verden over ses sjæletab som en væsentlig årsag til megen alvorlig sygdom. Sjæletab kan bevirke, at man føler sig ude af kontakt med sin krop, sine følelser, andre mennesker, og fra livet selv. Derudover kan sjæletab forhindre os i at opleve vores samhørighed med Jorden, og den glæde og livskraft, hun har at tilbyde os.

Det er en klassisk del af shamanens arbejde at finde disse mistede sjæledele og bringe dem hjem. Deltagerne vil blive introduceret til det shamanistiske arbejde med sjæle-tab og lære, hvordan dette kan være virksomt i arbejdet med mennesker, der har været udsat for fysisk, følelsesmæssigt eller åndeligt traume.

Kurset er primært for folk, der ønsker at bringe arbejdet med shamanistisk healing og sjæle-hentning ind i deres praksis for at hjælpe andre. Det er også for dem, der ønsker at bruge deres erfaringer fra kurset til at uddybe og styrke forholdet til deres Åndehjælpere.

Der vil også være mulighed - om det ønskes -  for at sidde ude alene en nat i Naturen på en traditionel visions-søgning "Utiseta", for at bede om vejledning og personlig kraft.

Du kan læse mere om kursets temaer i artiklen SHAMANISTISK BEHANDLING OG HEALING og SJÆLENS VEJ HJEM

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende undervisning. Deltagere skal have let ved at rejse til åndeverdenen, og have en klar forbindelse til mindst to åndehjælper.

24. juli - 3. aug, 2019: Tokalynga, Halland, Sverige. Undervist af Jonathan med Zara på engelsk. Tilmelding hos Zara, email: courses@asbacka.org Tlf (+46) 431 441 220. Pris: 12200 SEK, depositum 3000 SEK, inkl. kost og logi (10 nætter). Kan betales i rater, hvis der er behov.

Se mere om kursusstedet på www.teateralbatross.se

 

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.