KURSUS KALENDER 2017

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
10-12 marts, København
2-4 juni, København
20-23 juli, Halland, Sverige
15-17 sept, København
24 -26 nov, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
2 april, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing med Naturen
28 april - 1 maj, Irland
The Cycle of Giving & Receiving
5-7 maj, Sussex, UK
Månens Veje
3-7 maj, MidtSjælland
6-10 sept, Poulstone, UK
Shamanistisk Counselling 1
20-26 aug, Åsbacka, Sverige

Ritualets Magi
6-8 okt, København

1år Shamanistisk Healing & Mentoring
nov 2016-nov 2017, Åsbacka, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
8-9 april, Sjælland
Shamanistisk Earth Gathering
25-30 juli, Tokalynga, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Return to Spirit
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Dansen med Ånderne

Forandring

 
 


  SHAMANIC COUNSELLING 2 - Shamanic Guidance

Shamanic Counselling 2 starter hvor Shamanic Counseling 1 slutter, og er henvendt til dem der har taget Shamanic Counselling træning 1, og som også udfører shamanistisk rådgivning sammen med deres egen shamanistiske praksis . Shamanic Counseling Træning 2 er et intensivt kursus, der introducerer arbejdet med shamanistisk guidance eller vejledning. Hovedformålet er at lære at hjælpe andre med til at kunne gå endnu mere bevidst på deres livsvej.

Skønt shamanistisk rådgivning er en del af kursets arbejde, vil træningen adskille sig fra Shamanic Counselling Træning 1 på flere måder. Gruppen vil være lille, på højst 12 personer. På kurset arbejder vi i grupper på tre, hvor hver deltager afprøver de forskellige roller som vejleder, rådgiver og klient. Dette giver også muligheden for at være vidne: at sidde stille og bevidne en vejlednings- eller rådgivnings session og dermed lade sig inspirere og lære af andres måde at arbejde på.

En væsentlig del af kurset vil være at udvikle evnen til dyb lytten i os selv ved at tale fra hjertet og lytte med hjertet, når vi sidder i gruppens samlede kreds. I tillæg giver kurset også muligheden for at mødes med andre erfarne shamanistiske rådgivere for at udveksle erfaringer og gå dybere i arbejdet med shamanistisk rådgivning.

Deltagerne skal have gennemført Shamanic Counselling Træning 1, samt have erfaring med shamanistisk rådgivning fra deres egen praksis. Ansøgning til kurset foregår ved at du sender et brev, hvor du beskriver din shamanistiske praksis og hvordan den påvirker dit dagligliv, din shamanic counselling praksis, inklusive de vanskeligheder (hvis nogen) du har mødt. Anfør også de kurser du har taget med Scandinavian Center for Shamanic Studies og anden relevant erfaring.

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.