KURSUS KALENDER

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
15-17 feb 2019, København
29-31 marts 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
1 dec 2018, Åsbacka, Sverige
Videre på Shamanens Vej
29-31 marts 2019, Irland
Being Home 
4-7 april 2019, Irland
Hjælp til Hjælpere
23-28 april 2019, Åsbacka, Sverige
Arven fra de Troldkyndige
1-5 maj 2019, Wales

SkovSejd
29 maj-2 juni 2019, MidtSjælland

Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
Efterår 2019, Danmark

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


RITUALETS MAGI - Værktøj til Forvandling

Et godt ritual slår bro mellem mennesker og det underfulde. Det skaber et magisk rum, hvor vores stemme kan høres i alle verdener. En velgjort ceremoni styrker os og forandrer os, hvad enten vi holder bryllup, indvier et nyt hjem, eller vi samles til en årstidsfest eller politisk aktion.

Denne weekend udforsker, hvordan vi selv kan skabe nye, meningsfulde ritualer til livets små og store højtider og begivenheder. Og udføre dem. Nye ritualer, som passer til vores aktuelle formål, til vores eget syn på hvad der er helligt, og som inddrager naturen og ånderne, samtidig med at de bygger på en tusindårig vidensbank.

Vi arbejder med rejser, trommer, sang og ceremoniel dans. Vi henter inspiration fra vores egne åndefæller, og erfaring fra shamanistiske traditioner og naturnære kulturers ceremonier, f.eks årstidsfejringer og de klassiske overgangsriter fra fødsel til død.
Vi vil også bruge trommerejser til at finde ritualer til andre livs situationer. Som når vi behøver ekstra hjælp til at sætte skub i en faglig eller personlig forandringsproces. Eller til moderne, ritual-løse livsomvæltninger som f.eks. skilsmisse eller ”familiesammenføring”. Her kan et nyskabt ritual bringe healing og forløsning. Ritualets principper kan også bruges til at løfte og målrette den fælles energi i politiske demonstrationer og shamanistisk aktivisme.

På kurset vil vi sammen afprøve hvilke rituelle ingredienser, der tilføjer kraft og ånd til vores valgte handling – hvad enten det er at bekræfte, styrke, velsigne, forvandle, afslutte, hele eller fejre noget vigtigt i vores liv.

Kursets sigte er at du får både de magiske og praktiske værktøjer til selv at finde autentiske, virkningsfulde ritualer til din egen familie og vennekreds.

Der er stigende behov for nye ceremoniledere, og bud efter ritual-pionerer. Derfor er sigtet med kurset også, at du får mod på at træde frem og stå for ceremonier i dit eget netværk – og lidt til.

Især om overgangsriter kan du læse her BLESSED BY THE MOON. Og især om ritual brugt i shamanistisk og politisk aktivisme kan du læse her i SHAMANIC ACTIVISM.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.