KURSUS KALENDER 2018

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
9-11 marts, København
8-10 juni, København
19-22 juli, Halland, Sverige
2-4 nov, Aarhus
9-11 nov, København


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Spirit Dance & Ceremony 
24-29 juli, Tokalynga, Sverige
The Deepening Path Retreat
14-19 aug, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
8 sept, Åsbacka, Sverige

Return to Spirit 
13-16 sept, Irland

Arven fra de Troldkyndige
19-23 sept, MidtSjælland
1-5 maj 2019, Wales

 

ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
14-15 april 2018, Sjaelland
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanistisk Counselling 1
Shamanic Counselling 2
 Månens Veje
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Forandring

 
 


RITUALETS MAGI - Værktøj til Forvandling

Et godt ritual slår bro mellem mennesker og det underfulde. Det skaber et magisk rum, hvor vores stemme kan høres i alle verdener. En velgjort ceremoni styrker os og forandrer os, hvad enten vi holder bryllup, indvier et nyt hjem, eller vi samles til en årstidsfest eller politisk aktion.

Denne weekend udforsker, hvordan vi selv kan skabe nye, meningsfulde ritualer til livets små og store højtider og begivenheder. Og udføre dem. Nye ritualer, som passer til vores aktuelle formål, til vores eget syn på hvad der er helligt, og som inddrager naturen og ånderne, samtidig med at de bygger på en tusindårig vidensbank.

Vi arbejder med rejser, trommer, sang og ceremoniel dans. Vi henter inspiration fra vores egne åndefæller, og erfaring fra shamanistiske traditioner og naturnære kulturers ceremonier, f.eks årstidsfejringer og de klassiske overgangsriter fra fødsel til død.
Vi vil også bruge trommerejser til at finde ritualer til andre livs situationer. Som når vi behøver ekstra hjælp til at sætte skub i en faglig eller personlig forandringsproces. Eller til moderne, ritual-løse livsomvæltninger som f.eks. skilsmisse eller ”familiesammenføring”. Her kan et nyskabt ritual bringe healing og forløsning. Ritualets principper kan også bruges til at løfte og målrette den fælles energi i politiske demonstrationer og shamanistisk aktivisme.

På kurset vil vi sammen afprøve hvilke rituelle ingredienser, der tilføjer kraft og ånd til vores valgte handling – hvad enten det er at bekræfte, styrke, velsigne, forvandle, afslutte, hele eller fejre noget vigtigt i vores liv.

Kursets sigte er at du får både de magiske og praktiske værktøjer til selv at finde autentiske, virkningsfulde ritualer til din egen familie og vennekreds.

Der er stigende behov for nye ceremoniledere, og bud efter ritual-pionerer. Derfor er sigtet med kurset også, at du får mod på at træde frem og stå for ceremonier i dit eget netværk – og lidt til.

Især om overgangsriter kan du læse her BLESSED BY THE MOON. Og især om ritual brugt i shamanistisk og politisk aktivisme kan du læse her i SHAMANIC ACTIVISM.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.