KURSUS KALENDER 2017

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
10-12 marts, København
2-4 juni, København
20-23 juli, Halland, Sverige
15-17 sept, København
24 -26 nov, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
2 april, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing med Naturen
28 april - 1 maj, Irland
The Cycle of Giving & Receiving
5-7 maj, Sussex, UK
Månens Veje
3-7 maj, MidtSjælland
6-10 sept, Poulstone, UK
Shamanistisk Counselling 1
20-26 aug, Åsbacka, Sverige

Ritualets Magi
6-8 okt, København

1år Shamanistisk Healing & Mentoring
nov 2016-nov 2017, Åsbacka, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
8-9 april, Sjælland
Shamanistisk Earth Gathering
25-30 juli, Tokalynga, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Return to Spirit
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Dansen med Ånderne

Forandring

 
 


RITUALETS MAGI - Værktøj til Forvandling

Et godt ritual slår bro mellem mennesker og det underfulde. Det skaber et magisk rum, hvor vores stemme kan høres i alle verdener. En velgjort ceremoni styrker os og forandrer os, hvad enten vi holder bryllup, indvier et nyt hjem, eller vi samles til en årstidsfest eller politisk aktion.

Denne weekend udforsker, hvordan vi selv kan skabe nye, meningsfulde ritualer til livets små og store højtider og begivenheder. Og udføre dem. Nye ritualer, som passer til vores aktuelle formål, til vores eget syn på hvad der er helligt, og som inddrager naturen og ånderne, samtidig med at de bygger på en tusindårig vidensbank.

Vi arbejder med rejser, trommer, sang og ceremoniel dans. Vi henter inspiration fra vores egne åndefæller, og erfaring fra shamanistiske traditioner og naturnære kulturers ceremonier, f.eks årstidsfejringer og de klassiske overgangsriter fra fødsel til død.
Vi vil også bruge trommerejser til at finde ritualer til andre livs situationer. Som når vi behøver ekstra hjælp til at sætte skub i en faglig eller personlig forandringsproces. Eller til moderne, ritual-løse livsomvæltninger som f.eks. skilsmisse eller ”familiesammenføring”. Her kan et nyskabt ritual bringe healing og forløsning. Ritualets principper kan også bruges til at løfte og målrette den fælles energi i politiske demonstrationer og shamanistisk aktivisme.

På kurset vil vi sammen afprøve hvilke rituelle ingredienser, der tilføjer kraft og ånd til vores valgte handling – hvad enten det er at bekræfte, styrke, velsigne, forvandle, afslutte, hele eller fejre noget vigtigt i vores liv.

Kursets sigte er at du får både de magiske og praktiske værktøjer til selv at finde autentiske, virkningsfulde ritualer til din egen familie og vennekreds.

Der er stigende behov for nye ceremoniledere, og bud efter ritual-pionerer. Derfor er sigtet med kurset også, at du får mod på at træde frem og stå for ceremonier i dit eget netværk – og lidt til.

Især om overgangsriter kan du læse her BLESSED BY THE MOON. Og især om ritual brugt i shamanistisk og politisk aktivisme kan du læse her i SHAMANIC ACTIVISM.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

6. - 8. oktober, 2017: København. Undervist af Annette på dansk, assisteret af Maria Lisette Jacobsen. Info og tilmelding: Maria Lisette Jacobsen, helst pr e-mail: maria@hyldemorshave.dk Tlf: (+45) 23 95 05 43, bedst ml. kl. 10-20. Pris 1800 kr, depositum 600 kr.

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.