KURSUS KALENDER 2020

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
26-28 juni 2020, Midtjylland
15-19 juli 2020, Halland, Sverige

21-23 aug 2020, København
13-15 nov 2020, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:

Healing Earth
23-28 juni 2020, Åsbacka, Sverige

Shamanisme, Døden og Livet
22-28 juli 2020, Halland, Sverige
Ritualets Magi
2-6 sept 2020, MidtSjælland, Denmark
IslandsSejd
14-18 oktober 2020, Island

Sjælens Stemme
19-21 feb 2021, København

Shamanistisk Praksis Dag
Åsbacka, Sverige
Peace & Power
Åsbacka, Sverige
Livets Cirkel
Halland, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
18-19 apr 2020, Haslev, Sjælland
Shamanisme, Ceremoni & Natur Opstilling
3-6 sep 2020, Åsbacka, Sverige

 

KURSER IKKE I SÆSON:
Arven fra de Troldkyndige

Return to Spirit

Shamanic Healing
Soul Retrieval
Månens Veje
Spiritual Ecology
SkovKraft
Jordens Stemme
SkovSejd
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanistisk Counselling 1
Shamanic Counselling 2
Forandring
Livets Rytmer

 


RITUALETS MAGI - Værktøj til Forvandling

Et godt ritual slår bro mellem mennesker og det underfulde. Det skaber et magisk rum, hvor vores stemme kan høres i alle verdener. En velgjort ceremoni styrker os og bevæger os, hvad enten vi holder bryllup, indvier et nyt hjem, eller vi samles til en årstidsfest eller politisk aktion.

På dette kursus udforsker vi, hvordan vi selv kan skabe nye, meningsfulde ritualer til livets små og store højtider og overgange. Og hvordan vi i praksis udfører dem. Nye ritualer, som passer til den aktuelle begivenhed, til vores eget syn på hvad der er helligt, og som inddrager naturen og ånderne, samtidig med at de bygger på en tusindårig vidensbank.

Vi arbejder både i kredsen, omkring bålet, med trommerejse, sang og dans, og alene med naturens væsner i skoven og bakkerne. Vi henter inspiration fra vores ånde-fæller, og erfaring fra shamanistiske traditioner og naturnære kulturers ceremonier, f.eks årstidsfejringer og de klassiske overgangsriter fra fødsel til død. Sammen vil vi afprøve hvordan den rituelle form tilføjer fokus og kraft til ritualets spirituelle hensigt - hvad enten det er at bekræfte, styrke, velsigne, forvandle, afslutte, hele eller fejre noget vigtigt i vores liv.

Vi undersøger også ritualer til andre situationer, som for eksempel moderne, hidtil ritual-løse livsomvæltninger som skilsmisse eller ”familiesammenføring”, hvor ritual kan fremskynde forløsning og healing. Ritualets principper kan også bruges til at løfte og målrette den fælles energi i politiske demonstrationer og shamanistisk aktivisme.

Der er markant behov for nye ceremoniledere, og bud efter ritual-pionerer. Det er dybt meningsfuldt, nyskabende arbejde i vores kultur i dag. Derfor har kurset et dobbelt sigte: Dels at du lærer de shamanistiske og praktiske værktøjer til selv at finde og udføre autentiske, virkningsfulde ritualer til din egen familie og nære vennekreds. Dels at du får kundskab til - og mod på - at træde frem som ceremoni-leder i et større netværk.

Kurset er for både næsten-begyndere og meget erfarne. For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

Især om overgangsriter kan du læse her BLESSED BY THE MOON. Og især om ritual brugt i shamanistisk og politisk aktivisme kan du læse her i SHAMANIC ACTIVISM.

2.-6. september, 2020: nær Hvalsø, Midtsjælland. Undervist af Annette på dansk. Info og tilmelding: Maria Lisette Jacobsen, helst pr e-mail: info@hyldemorshave.dk Tlf: 23 95 05 43, bedst ml. kl. 10-20. Pris med kost og logi: 5300 DKK, depositum 1250 DKK.

Kurset foregår i Avnstruphytten og i skoven og bakkerne omkring den. Se mere om hytten og omgivelserne her www.avnstrup.dk

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.