KURSUS KALENDER

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
15-17 feb 2019, København
29-31 marts 2019, København
17-21 juli 2019, Halland, Sverige


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
1 dec 2018, Åsbacka, Sverige
Videre på Shamanens Vej
29-31 marts 2019, Irland
Being Home 
4-7 april 2019, Irland
Hjælp til Hjælpere
23-28 april 2019, Åsbacka, Sverige
Arven fra de Troldkyndige
1-5 maj 2019, Wales

SkovSejd
29 maj-2 juni 2019, MidtSjælland

Naturens Fortællinger
24-30 juni 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing & Soul Retrieval 
24 juli-3 aug 2019, Tokalynga, Sverige
Shamanistisk Counselling 1
18-24 aug 2019, Åsbacka, Sverige
Shamanen, Døden og Livet
19-22 sept 2019, Samsø, Danmark

 

ANDRE EVENTS:

HverdagsShamanen
3 forårslørdage 2019, Sjaelland

 
KURSER IKKE I SÆSON:
Sjælens Stemme

Return to Spirit

Peace & Power
Spiritual Ecology
Spirit Dance & Ceremony
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Månens Veje
Livets Rytmer

SkovKraft

Forandring


SHAMANISM, PEACE AND POWER

Kraft er central i shamanens arbejde. Men hvad er kraft egentlig? Hvordan bruger eller misbruger vi den? Nogle af os længes altid efter kraft, mens andre løber væk fra den. Samtidig længes mange af os efter fred, ikke bare i verden, men i vores eget liv, og i vores hjerte. Og det kan synes, som om fred og kraft er modsatte ender på en skala?

Det er sagt, at kraft uden fred slet ikke er kraft. Sigtet med denne retreat er at føre essensen af kraft og fred sammen på en sådan måde, at vi kan bære dem med os, ikke bare mens vi er på retreat, men også i vores dagligliv. Vi vil arbejde med shamanistiske rejser, meditation, sang og dans. Vi vil gå til Elementerne, til Naturen og til Ånderne for at finde Freden og Kraften i hjertet, som vi aktivt kan give os selv og verden.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende undervisning.

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.