shamanistisk meny
 

shaman nyheder

Vi udgiver et e-nyhedsbrev med få måneders mellemrum. Hold forbindelsen ved lige og få tilsendt de seneste nyheder om næste kurser og shamanistiske træf, nye artikler, Jonathans og Annettes mini-blogs, digte og billede.
Tilmeld dig e-nyhedsbrevet her

På denne side er vores nyhedsbreve fra 2016. Hvis du er ny gæst her hos os, kan du få indtryk af udviklingen i vores aktiviteter gennem årene ved at kigge i tidligere nyhedsbreve.Denne side er den danske version – i den engelske version her kan du også læse Jonathans tanker. Du kan klikke på et årstals-link for at se vores nyheds arkiv fra:

2019 -- 2018 -- 2017 -- 2015 -- 2014 -- 2013 -- 2012 -- 2011 -- 2010 -- 2009 -- 2008 -- 2007 -- 2006 -- 2005

 
     
 


VINTER SOLVHERV 2016

Shamanens verdenssyn – animisme - handler om at behandle verden som min slægt, og leve sammen i fællesskab med respekt. Den måde at færdes i verden på regner jeg også for min. Den måde føles for tiden i hjerteskærende kontrast til den herskende politik, og dette Solår har set voldsomme anslag mod naturen, mod vores Vand og vores Jord. Standing Rock er eet eksempel, med både opløftende, grumme, lærerige erfaringer. Og samtidig ved både du og jeg, at der foregår tusinder af ligeså livsvigtige kampe - verden over og i vores eget nabolag - for at beskytte andre floder, andre skove. Tiest i tavs ubemærkethed.

Hvordan kan jeg, som et menneske der deler shamanens verdenssyn, have med det at gøre uden at miste modet og kraften? Hvordan kan jeg handle, hjælpe, gøre min del for at beskytte naturen, forsvare alle mine slægtninge, og forblive i min kraft?
Her må vi trække på grundsætninger om kraft energi fra både shamanens healingarbejde og fra folke-helbrederne i vores egen tradition. Begges erfaringer siger, at det går ikke at prøve at heale, hjælpe ved at bruge af sin egen energi, livskraft. For så brænder vi ud, udmattes selv. Og en udbrændt ildsjæl er ikke til meget gavn. Så før jeg begynder en healing eller en rednings aktion for et andet væsen, hvad enten det er menneske eller flod, så må jeg først forbindes med universets større u-udtømmelige energikilder. Det sker i den tætte kontakt med mine åndefæller. Så er jeg ”plugged in”, og så kan jeg blive ved, uden at tære på min egen livs-kerne.

Samtidig er det erfaring fra utallige traditioner at ritual kan samle og løfte den fælles energi i politiske demonstrationer og miljø aktivisme. Den ceremonielle ramme skaber et helligt rum omkring vores handling, styrker os til både korte aktioner og lange seje træk. Det har vi senest set ske ved Standing Rock. Sangen, håndslaget, kampråbet, cirklen er både sansede og magiske, så kraften forblir i ens hjerte.

Derfor skåler vi i Solhvervs ritualet for at forny pagten med vores åndefæller og –lærere, så vi kan forblive ”plugged in”. Derfor springer jeg over bålet for velsignelse til fællesskaber og kraft til mit hjertes projekter - før jeg træder ud i verden, ind i det ny år for at udfylde min plads, gøre min del.

Glædeligt Solhverv, venner

- Annette -

 

- NÆSTE ÅRS KURSER -
Vi har lige opdateret hjemmesiden med det sidste nye for 2017, og her får du et overblik over hvad vi byder på til forår og sommer. Klik på KURSUSTITLERNE for at læse mere. Vi glæder os til at mødes med jer i kredsen.

FORÅRS KURSER I DANMARK
Annette starter med grundkurset SHAMANENS VEJ d. 10-12 marts i Kbh. Og HVERDAGS SHAMANEN 8-9 april med Maria Lisette Jacobsen er en god opfølgning på grundkurset.
MÅNENS VEJE, 3-7. maj, i skoven på Midtsjælland med Annette. Vi bruger traditionel månekundskab og shamanisme til at lære at samarbejde godt med Naturens kredsløb, både kropsligt, magisk og åndeligt.

FORÅR PÅ DE BRITISKE ØER
Jonathan og Zara fortsætter det spændende samarbejde med Schumacher College i Devon, UK i februar - marts. I Irland holder de derefter SHAMANIC HEALING MED NATUREN 28 april-1 maj, og i Sussex, UK: THE CYCLE OF GIVING & RECEIVING 5-7 maj.

ET KIG IND I SOMMER OG HØST
Sommerens grundkurser er 2.-4 juni i Kbh med Maria, og sommer-traditionen tro udvidet grundkursus på Tokalynga i Sydlige Sverige med Jonathan og Zara 20-23 juli. På Tokalynga blænder Jonathan og Zara op for noget helt nyt: SHAMANISTISK EARTH GATHERING d. 25.-30 juli. Et træf eller fællesskab snarere end kursus, som vil udforske hvordan vi shamanistisk praktiserende bedst kan bruge vores energi og tradition til at hjælpe Jorden

På Åsbacka på Hallandsåsen, underviser Jonathan og Zara klassikeren SHAMANIC COUNSELLING 1, d. 20 – 26 august. Et intensivt kursus, der både lærer dig at arbejde dybere og klarere med dine egne rejser, og at udføre shamanistisk counselling med andre. I København holder Annette RITUALETS MAGI, d. 6-8. oktober.
.
- ANDRE NYHEDER -
Mens vi stadig er svøbt i vinterens energi, holder Maria Lisette Jacobsen VINTERMØRKE – om at blive ven med mørket, d. 28 januar, Kbh. Og Elisabeth Groot holder kurset VINTER SEJD 10-12 februar på Eagleroad ved Skanderborg. Begge kurser fletter sig fint sammen med SCSS arbejde.

*** Du kan læse mer om alle kurser på vores hjemmeside HER ***

 

Annette Høst kontaktes helst pr telefon 32 54 28 08, mellem kl 10 og 19, eller mejl shamanisme@mail.dk eller annette@jordensynger.dk

Jonathan Horwitz
kontaktes på jonathan@shamanism.dk eller tlf (0046) 431 441 220

 

 

 
     
     
 

SENSOMMER 2016

Man kan sige at i essens arbejder shamanen, helbrederen og ceremoni-lederen med at styrke forbindelser, styrke livsvævet mellem os. Fællesskab kalder vi det – eller community. Læs også Jonathans tanker om Fællesskab og Community her. Og det omfatter dig og mig, mennesker dyr og planter, bjerge og oceaner og alle åndefællerne - som én stor slægt. Hvor sammenhængskraften er kærlighed og ansvaret for hinanden.

Det er indlysende at det fællesskab er her og nu, jeg sanser det som en forsamling af væsner og livsvæv omkring mig – i en rumlig dimension. Og samtidig, venner, der det meget mer end nu! Det har også en tids-dimension. Når jeg sidder midt i her-og-nu kredsen, sanser jeg samtidig langt bagud og fremad i tid. Jeg mærker de der var før os, anerne, iblandt os med hele deres visdoms-arv.

Religionshistorikere og antropologer siger at shamanen er traditionsbærer, vogter af arven - et arbejdsområde på linje med at være healer og seer. Da jeg som ung læste om det, begreb jeg det ikke, syntes det lød kedeligt, konservativt. Men nu – meget ældre – ved jeg at det er en stedse vigtigere del af vores åndelige, magiske virke, af sammenhængskraften i vores cirkel.

Jeg har også erfaret at traditionsbærerens opgaver ændres med hver eneste generation: I dag er det blevet essentielt at bevare grundlæggende natur indsigt, at vi f. eks. er kendte med verdenshjørner, jord og sol, kender vores slægtninge dyr og planter. Essentielt for at vores magiske praksis kan have kraft og jordforbindelse fremover.

Når vi vil bevare kundskaber og visdom – eller genfinde det der er gået tabt, må vi gå til anernes ånder. Jeg ser dem som en ubrudt kæde af kloge folk og shamaner gennem tiderne, hvor hver eneste har tilføjet deres kundskab til den fælles vidensbank, som vi nyder godt af nu. Vi henter værdifuld viden og erfaring i fortiden, bruger det til at gavne i nuet, og giver det videre til fremtiden.

Det er Tradition, fællesskabets vidunderlige tids-dimension

- Annette -

 

- HØST OG EFTERÅRS KURSER I SKANDINAVIEN -

Sæsonen starter med grundkurset SHAMANENS VEJ. Det holdes først af Maria Lisette Jacobsen i København 2.-4. sept, og Annette holder det i Hjortshøj nord for Aarhus d. 11.-13. nov. Begge kurser er ved at fylde op, så tøv ikke.

”Høst” er tema for SHAMANISTISK PRAKSIS DAG d. 3. sept, som Jonathan og Zara holder på Åsbacka i SydSverige. Praksisdage er en dejlig mulighed for at mødes med andre og uddybe sin erfaring med flere shamanistiske arbejdsmåder.

27.-30. okt, underviser Annette SHAMANEN, DØDEN OG LIVET på Helgenæs, Djursland. Lige op til Allehelgen/Halloween, i smuk natur. Shamanens arbejde omkring døden er dybt livsbekræftende og forløsende, på både fagligt og personligt plan. Det lærer os også hvordan vi kommer godt igennem livets store og små afslutninger, og hvordan vi hjælper andre med det samme.

 

- EFTERÅRSKURSER I UDLANDET -


I Belgien underviser Jonathan og Zara VIDERE PÅ VEJEN 15-17. sept. Se også interviewet med Jonathan lavet som optakt til kurset, her neden for i andre nyheder. Derefter holder de LEVENDE TAKNEMMELIGHED 22-25. sept i NordItalien. Begge lange weekender styrker og inspirerer alle former for dit shamanistiske arbejde, og især Videre på Vejen er virkelig givtigt til at styrke forbindelsen mellem dig og dine åndefæller.

LIVING SPIRIT er et helt nyt kursus på Schumacher College i England, som Jonathan og Zara underviser 7.-11. nov. Temaet er at styrke det naturlige fællesskab mellem mennesker, ånder og natur, så følelsen af at være isoleret forvandles til følelsen af ”at høre til”. Kurset er både fritstående og del af "Becoming Indigenous" forløbet.

 

- ANDRE NYHEDER -

NYT PÅ VORES BIBLIOTEK: SEJD ARTIKEL
Shamanens ekstase, med foreningen af bevidsthed og overgivelse til kraften, findes også i sejden, beskrevet i begrebet "ergi". Det har affødt mange myter, som Annette tager livtag med i en dybtgående artikel ”Sejdens gådefulde Ergi – om Kraft, Ekstase og Mandighed

NYT VIDEO INTERVIEW
Som smagsprøve og optakt til kurset “Videre på Vejen” i Belgien til September, har arrangøren Roel Crabbe interviewet Jonathan. Du kan høre Jonathan fortælle om hvad shamanisme har betydet i hans liv, og hvordan vi kan bruge shamanens vej til at leve tilfulde, i forbundethed med verden. Se videoen her: http://www.shamanism.dk/connectionshcom.htm

URTE WORKSHOP
Sidste år holdt Annette og Maria Lisette Jacobsen Urtekursus sammen, og Maria fører nu den gode tradition videre og holder Urtevisdom d 14. august, nær København. Se mere her

BALLADER, SEJD OG HYRDERÅB
Elisabeth Groot, der i mange år har samarbejdet med Annette i sejd og sang, starter et 1års forløb d 8 sept. Denne undervisning i nordisk traditionel stemmebrug tilfører dybde og styrke i enhver form for shamanistisk sang. Se mere her

 

*** Du kan læse mer om alle kurser på vores hjemmeside HER ***

 

 
     
 

FORÅR 2016

Nys hjemkommen fra sejdkursus i England med en broget flok, rumsterer deres oplevelser stadig i mine tanker. Og det får mig til at kaste endnu et nyt blik på min lange opdagelsesrejse med sejd:- Da jeg først blev fascineret af sejd, var det fordi den var nordisk, herfra, min egen shamanistiske arv, som jeg bare måtte gøre til min, måtte slå rødder i. Måske kender du den følelse selv? Og selve ritualet i en fælles sejd med vølven på hjællen i midten af sangkraften var en kraftgivende, helende oplevelse i sig selv.

 

Når nu alt det er solidt forankret i hjertet, synes det mig at sejdens eventyr oven i købet tilbyder meget mere end ”sig selv”: For Sejden åbner både døren til et storslået mytisk bagland, og viser samtidig vej til enklere, naturnære måder at finde kraft og vision - ene med ånderne og i naturen. Det er måder der altid er ved hånden, og som alle kan gøre – som disse slutbemærkninger fra nyudsprungne sejdere på Englandskurset klart viser:

 

”Hvis jeg ikke har andet, har jeg altid sangen! ” sagde én, mens han puttede en ny tryllesang i sin ”sangpose”. ”Med min stav farer jeg aldrig vild, for den har jordkraft og leder mig, ” sagde en anden. ”Hvorfor er det aldrig faldet mig ind før at sætte mine oplevelser fra åndeverdenen i digt, i kvad? Det er jo genialt til at holde kraften! ” udbrød en tredje og trådte lige ind den tradition, som begyndte med Vølvens Spådom. Så sang, stav, visionskvad er nu en del af deres tidløse magiske værktøj og formåen. De er friere til at vælge ret metode til ret opgave i deres shamanistiske praksis her og nu. - Men de skulle lave sejd for at opdage det.
Med ønsket til jer alle om en shamanistisk sommer sæson med bestandig nye opdagelser. Vel mødt i kredsen.

- Annette -

 

- SOMMER OG SENSOMMER KURSER & EVENTS -

Klik på KURSUSTITLERNE for at læse mere

 

De to sydsvenske sommerkurser SPIRITUEL ØKOLOGI samt NATURENS ÅNDER, som Jonathan og Zara holder hhv i Tokalynga og på Åsbacka er p.t. fyldte, men meld dig alligevel til hvis du er interesseret – man ved aldrig om en plads skulle blive fri.

SOMMERSOLHVERV fejres på Åsbacka, hvor Zara og Jonathan indbyder til Midsommer træf d 19. juni. En dag med taksigelse, ceremoni og fejring. Dagen er gratis, men kræver tilmelding.

Vores grundkursus SHAMANENS VEJ holdes først af Jonathan og Zara i Tokalynga 21-24 juli. Det er et udvidet grundkursus og p.t. fyldt, men med en håbefuld venteliste. Dernæst holder Maria Lisette Jacobsen grundkurset i København 2.-4. sept. Og Annette holder det nær Århus 11.-13. nov.

D 7.-13. sept holder Annette SEJD - Håndverk, Kraft og Vision i fjeldet syd for Trondheim, Norge. Det er på dansk- skandinavisk, og er en unik mulighed for norskere, svenskere og danskere til at mødes og sammen udforske sejd traditionen i et landskab, der rummer så meget af sejdens mytiske kraft.

Der er nu åbent for ansøgninger til 1 ÅRS SHAMANISTISK HEALING OG MENTORING program med sidste frist 10. juni. Det er et intensivt og videregående forløb, med start 1. nov. for de som aktivt ønsker at arbejde med klienter. Forløbet er i en lille gruppe, der giver mulighed for både fordybelse og udvikling. Tag kontakt hvis du føler dig kaldet.

På Åsbacka er der også SHAMANISTISK PRAKSIS DAG d 3. sept. På praksisdage arbejdes shamanistisk med et bestemt tema, som annonceres nærmere dagen, og det er en dejlig mulighed for netværking og inspiration.

- OG NÅR DET BLIVER EFTERÅR -

I det tidlige efterår underviser Jonathan og Zara VIDERE PÅ VEJEN 15-17. sept i Belgien, samt LEVENDE TAKNEMMELIGHED 22-25. sept i Nord Italien. Begge lange weekender styrker og inspirerer alle former for dit shamanistiske arbejde, hvad enten du er ny eller erfaren på shamanens vej.

27.-30. okt holder Annette SHAMANEN, DØDEN OG LIVET på en dejlig kursusgård i bakkerne på Helgenæs, Djursland. Shamanens arbejde omkring døden er dybt livsbekræftende og forløsende, på både fagligt og personligt plan. Det lærer os også hvordan vi kommer godt igennem uomgængelige afslutninger i livet.

- ANDRE NYHEDER -

RADIO INTERVIEW & EARTH TALK
Der er to splinternye interviews i vores opdaterede engelsksprogede bibliotek med Jonathan og Zara. Både et radiointerview optaget under deres ophold på Schumacher College, hvor de fortæller om kraft, healing og shamanistiske måder til at være til stede og forbundet med livet. Og en Earth Talk video fra 2015. Du kan høre og se dem begge her

RÅDSLAGNINGER I NATUREN
Der bliver gode muligheder for at lære om rådslagningen med og i naturen: D 18.-19. juni holder Maria Lisette Jacobsen kurset AT LYTTE TIL VINDEN i Nordsjælland. Og vores engelske kollega Pippa Bondy holder et uges retreat: Council Practice in Nature, d 18.-24. juni i Nordsjælland. Flere oplysninger får du her eller hos Malene Rose

URTE WORKSHOP
Sidste år holdt Annette og Maria Lisette Jacobsen Urtekurset sammen, og Maria fører nu traditionen videre og holder Urtevisdom d 14. august, nær København. Se mere her

*** Du kan læse mer om alle kurser på vores hjemmeside HER *

 

 
 
     
 

FEBRUAR 2016

Nogle gange – som forleden aften – når jeg går ude i mørket i birkelunden for at søge råd hos ånder og natur, så føles det som jeg kunne være tusind år gammel. Måske kender du den fornemmelse? Gammel i den forstand at rådslagningen med naturen er noget mennesker har gjort i tusindvis af år. Og rådyrets kald, huldrevinden i birken, taler til mig som til de altid har gjort, og det genkendes dybt i mine knogler.

Andre gange – som hele denne vinter, hvor jeg er fordybet i at skrive om de nordiske troldkyndiges liv og virke – så føler jeg mig som en årsunge. Som en grøn lærling hos de gamle i faget, hvis portrætter, vilkår og arv jeg prøver at gøre synlige i fortælling.

Begge tilfælde handler om tradition, om kontinuitet. Om at indtage sin plads i rækken, der hvor vi modtager fra dem som var før, vi bruger det og vi giver det videre. Det er skønheden og styrken i tradition: At hver eneste tilføjer sin del, og det bliver en del af helheden, vores fælles shamanistiske arv, som vi kan lære videre. Det sker hver eneste gang vi mødes i kredsen! Dyrebart og underfuldt, ligesom solhjulets ur-form på vinterhimlen.

- Annette -

Det er nu tredive år siden, Jonathan holdt sin første shamanistiske workshop! Se hans egne tanker omkring det her

 

FORÅRS - OG SKÆRSOMMER KURSER I DANMARK
* klik på KURSUSTITLERNE for at læse mere *

FORÅR I DANMARK
Sæsonen starter med SHAMANENS VEJ grundkursus d. 4-6 marts i København med Annette. D. 2. april er der HVERDAGS SHAMANEN med Maria Lisette Jacobsen - en træningsdag egnet for alle der har taget grundkurset. Annette skriver videre på sin bog med arbejdstitel ”Af de Troldkyndiges Historie i Norden” og holder derfor selv kun ganske få kurser i år. Men i samme ånd holder Elisabeth Groot SEID OG SANG d. 8.-10 april og Maria holder AT LYTTE TIL VINDEN, med shamanistisk arbejde i skoven d. 18-19 juni.

FORÅR I ENGLAND
Schumacher College i Devon holder Jonathan og Zara flere kurser. Først SHAMANENS VEJ 4-6 marts, derefter SHAMANISM, PEACE AND POWER 7-11 marts, og det splinternye kursus, åbent for alle, JORDENS FORTÆLLINGER 20-24 marts. I Herefordshire i april, holder Jonathan og Zara først SHAMANISTISK RÅDGIVNING, og sammesteds holder Annette SEJD kursus lige derefter.


SOMMER I SKANDINAVIEN
Traditionen tro har Jonathan og Zara to kurser i Tokalynga, Halland i Sverige. Først forlænget GRUNDKURSUS 21-24 julii, og lige derefter 5 dage med SHAMANISME OG SPIRITUEL ØKOLOGI 26-31 juli, der udforsker hvordan vi mennesker kan indgå i ægte og spirituelt forhold til vores med-væsner i naturen. På Åsbacka er der retreatet NATURENS ÅNDER 18-21 august, og 7-11 sept holder Annette SEJDKURSUS på fjeldet nær Trondheim i Norge.

SHAMANISTISK HEALING ÅRSFORLØB
Vi ”gamle” oplever tit, at der er stort behov for flere shamanistiske healere, der arbejder klogt og kyndigt indenfor traditionen. Folk der kender både sig selv, forholdet til deres åndefæller og shamanens helbredelses kunst. Derfor søsætter Jonathan og Zara et nyt 1 ÅRS SHAMANISTISK HEALING & MENTORING PROGRAM, som starter til november. Det er henvendt til jer der aktivt ønsker at arbejde med klienter, og forløbet giver en unik mulighed for at arbejde i en lille gruppe og udvikle disse shamanistiske færdigheder. Der er ansøgnings procedure med frist 10. juni i år. Det er meget spændende hvem der tager mod muligheden.

ANDRE NYHEDER
Du kan læse om flere internationale nyheder på den engelske newsletter.

 

*** Du kan læse mer om alle kurser på vores hjemmeside HER *