shamanistisk meny
 

shaman nyheder

Vi udgiver et e-nyhedsbrev med få måneders mellemrum. Hold forbindelsen ved lige og få tilsendt de seneste nyheder om næste kurser og shamanistiske træf, nye artikler, Jonathans og Annettes mini-blogs, digte og billede.
Tilmeld dig e-nyhedsbrevet her

Her på siden sætter vi de seneste nyhedsbreve, vi har sendt ud. Det nyeste er øverst, rul ned for at læse tidligere numre. Denne side er den danske version – i den engelske version her kan du også læse Jonathans tanker. Du kan klikke på et årstals-link for at se vores nyheds arkiv fra:

2018 -- 2017 -- 2016 -- 2015 -- 2014 -- 2013 -- 2012 -- 2011 -- 2010 -- 2009 -- 2008 -- 2007 -- 2006 -- 2005

 
     
  SOMMER SOLHVERV 2019  
     
   
     
 

Sommer Solhverv! Jeg plukker soldrukne hyldeblomster til sommer-drik og vinter-te,  men først siger jeg de ældgamle ord ”Med forlov, at plukke af din skov” – for det er en del af Pagten mellem hyldetræ og mennesker. Og den pagt vil jeg sige lidt mere om.

Set med animistiske øjne er alle ting levende, med bevidsthed og personlighed – træer som klipper, vinde som vande, dyr som planter. Så hvad enten jeg spiser planter eller dyr, må jeg tage liv for at leve. At se sin mad i øjnene er et af livets smertelige dilemmaer, som alle naturnære folk har erkendt. Dels en del af livets mysterium, dels et af livets uundgåelige problemer – som kan mildnes gennem respekt.  

Derfor har der fra de ældste tider eksisteret spirituelle overenskomster mellem dyrene, planterne og os – en Pagt. Den handler om at vi får lov at tage liv – eller at dyr og planter villigt giver sig til os - hvis vi overholder vores del af aftalen. Vores del består i at vi ærer det vi tager, og ikke krænker, ydmyger dyrene eller planterne. At vi kun tager det vi har brug for, og ikke lader noget gå til spilde. At vi altid giver noget tilbage, dels som tak, dels for at livets kredsløb kan fortsætte. 

Dette er den tidløse kerne i pagten, som findes i utallige variationer verden over, tilpasset det stedlige liv. Ofte er aftalen indgået med dyre- eller planteartens skytsånd - som Laksens Vogter, Majsens Ånd, Hyldemor, Harens Råde og alle de andre.

Hvad med her og nu? Det er tydeligt at vores kultur som sådan har glemt pagten. Den findes ikke i vores samfunds love. Det skal ikke forhindre os i hver især at spørge: Hvad skal der til for at jeg kan se min mad i øjnene? Hvordan ser min pagt ud? Hvordan kan jeg spise med glæde og taknemmelighed og samtidig ære de væsener jeg spiser?  

Det kan jeg sidde ud i Solhvervs Solen og spørge jordbærrene og sommerfuglen, hyldetræet og jorden selv om.

 Annette

* se også Jonathans och Zaras tanker her *

 

- SOMMER OG EFTERÅR KURSER -
**Klik på kursustitlerne for at se mere**

Med dette nyhedsbrev ønsker vi jer alle glædeligt Solhverv og en herlig, frugtbar Sommer!

Vi glæder os til sommerkurserne NATURENS FORTÆLLINGER, SHAMANIC HEALING & SOUL RETRIEVAL og SHAMANIC COUNSELLING 1, som alle er fyldte. Ja faktisk så fyldte, at Jonathan & Zara har sat et par ekstra, nye kurser på efterårs programmet:

Først en SHAMANISTISK PRAKSIS DAG på Åsbacka d 13 sept. med temaet SKØNHED.

JORDENS STEMME d 9-13 okt henvender sig til alle, der ønsker at uddybe deres kommunikation med naturens ånder og kræfter, til folk der har lyst at styrke deres forbindelse med vind og træer, med klippers og vandes sjæl, uden nødvendigvis at være tiltrukket af shamanisme i mere snæver forstand. Vi vil arbejde med mange forskellige naturbaserede praksisser og ceremonier, og workshoppen er åben for alle. Det er i Tokalynga, Halland, Sverige og er på engelsk.

I Danmark holder Annette SHAMANEN, DØDEN OG LIVET d 19.-22 sept. Vi bruger shamanens klassiske opgaver omkring døden til at lære hvordan vi kan hjælpe hinanden med at komme forløste og befriede gennem alle livets store og små afskeder. At kende til det shamanistiske arbejde omkring døden er et af de mest taknemmelige arbejdsområder indenfor shamankunsten i vores samfund i dag. Det styrker både al vores praksis og vores livsglæde, hjælper os at leve til fulde. Det er på Samsø, og vi slutter med at fejre høst jævndøgn.

Efterårets Grundkurser SHAMANENS VEJ er først et udvidet, d 3.-6. okt med Jonathan & Zara i Tokalynga, Halland. Så d. 8.-10. nov. med Maria Lisette Jacobsen i København, og d 15.-17. nov. med Annette nær Aarhus.

 

- ANDRE EVENTS OG LÆRE MULIGHEDER -

Kurser i trommebygning finder tit sted om sommeren. D 23.-25 aug holder Vigyan og Sofia Stefansdottir Trommebygnings kursus i Falkesalen på Møn. Mere info her https://www.facebook.com/events/2258878067553204/?active_tab=about, eller hos Sofiastefans@gmail.com. Og d 16.-17 aug holder Louise Liv Holm Trommebygningskursus i Lejre, mere info her https://www.facebook.com/events/288189345436230/

Læs også om andre sommer begivenheder i England, Sverige og Sibirien i den engelske del af nyhedsbrevet.

 

 
 

*** Du kan læse mer om alle kurser på vores hjemmeside HER ***

-- TILBAGE TIL TOPPEN --

 
     
   
     
  FORÅR 2019  
     
   
     
 

Udtrykket KULTUREL APPROPRIATION er ret nyt, og hvis du ikke kender det, er du ikke alene. Men udtrykkets indhold har været aktuelt for dig og mig, for alle slags shaman-lærlinge, animister, spirituelt søgende - i årtier! Fordi vilkårene for os (eller de fleste af jer, der læser dette) har været, at vi har måttet lære og låne af andre kulturer, når vi ikke har haft en egen, kendt tradition at bygge på. Men de kulturer vi har lånt og lært rituelle former fra, er tit ikke det mindste begejstrede: De synes vi tilraner os (approprierer) noget, der rettelig er deres. Har de ret? Kan nogen ha ret? Og hvordan skal vi så føre os i verden? Jeg synes det er et vigtigt emne at tænke over, som en del af vores almendannelse som nutidige verdensborgere, især hvis vi praktiserer shamankunst. 

Det er min overbevisning at handlinger, der (be-)dømmes som kulturel appropriation oftest bunder i en ægte sjælelængsel eller spirituel sult efter at høre til, føle sig hjemme på Jorden. Og når den sult ikke kan stilles med det som vores egen kultur - for tiden – kan tilbyde, så ser man sig viden om. Og griber ud efter de kulturer og traditioner, der stadig bevarer, besidder det vi har mistet. Jeg nærer både respekt og ømhed for gyldigheden af den sult. Jeg møder den jo tit hos jer, når I først kommer på kursus; og den drev mig selv, da jeg var ung. Det jeg ved nu er, at den længsel skal parres med bevidsthed og viden for ikke at føre os på afveje, - det er vores ansvar.

Vi har været engageret i dette emne, i vores undervisning og praksis i mange år – længe før det blev kaldt kulturel appropriation. Og vi har faktisk skrevet nogen temmelig gode artikler om det, som du kan læse i vores bibliotek. Først ”Om Indiansk Spiritualitet – og vores længsel efter Jorden”. Men også artiklerne ”Moderne Shamanistisk Praksis” og ”Empowerment – our shamanic inheritance” vil give dig stof til selv at undersøge:  Hvad hører med til den fælles shamanistiske verdensarv, som tilhører os alle? og hvad hører til én særlig kultur eller gruppe? Hvordan skelner jeg mellem hvad der er fælleskulturelt, ja menneskeligt, og hvad der er kulturspecifikt? Og hvordan kan min egen praksis være autentisk i den sammenhæng?

Grundlæggende gælder det, at de spirituelle førstehånds oplevelser vi selv har i naturen af Underet, af forbindelse og kærlighed til land, træer, dyr, vinde og vande, de går uden om ”kulturspærren”. Dem har ingen kultur eneret til eller patent på, de tilhører alle Jordens børn. Dernæst vil jeg altid selv fokusere på det, der forbinder os, snarere end det er adskiller os. Og når vi fremover lærer af hinandens traditioner, ligeværdigt og med respekt, så er det den udveksling, som gennem alle tider har fornyet vore kulturer og belivet vores livsførelser. Til den ende har jeg et par  læresætninger jeg altid husker på: Jeg vil lade mig inspirere af indholdet, snarere end at imitere formen. Og jeg husker at ”Tradition er at holde Ilden vedlige, ikke at tilbede asken”. Sådan kan min praksis være så ægte som muligt, uden ”lånte fjer”.

 Annette

* se også Jonathans tanker her *

 

- FORÅRS EVENTS -
**Klik på kursustitlerne for at se mere**

Jonathan og Zara har sat to ekstra begivenheder på forårsprogrammet for skønne Åsbacka på Hallandsåsen. Det er SHAMANISTISK PRAKSIS DAG med CIRKLEN som tema d 4 maj, og et helt nyt kursus LIVING GIFTS, 17-19. maj, der udforsker de gaver vi er givne, og hvordan vi mere fuldt udlever dem.

På Åsbacka holder de også den særlige mentor retreat HJÆLP TIL HJÆLPERE 23. – 28. april. Det er en unik lejlighed for praktiserende, der arbejder med klienter til at udvikle deres praksis og dele erfaringer med shamanistiske ”kollegaer” i et dedikeret fællesskab. Der er tid og ro til at udforske hvordan arbejdet med klienter og problemstillinger kan blive en del af ens egen oplæring og livsvej, i tæt kontakt med åndelærerne.

I Danmark holder Annette grundkurset SHAMANENS VEJ 29.-31. marts i Kbh,  kurset er p.t. fyldt, men måske kan man være heldig på ventelisten. Hvis ikke, så bliver der også grundkursus 28.-30. juni med Maria Lisette Jacobsen. Maria holder også HVERDAGS SHAMANEN over tre lørdage mellem april og juni, som er alle tiders opfølgning på de kundskaber, vi bliver indført i på grundkurserne. I forsommeren er der SKOVSEJD med Annette d 29 maj – 2. juni.

I Irland lokker de to forårskurser VIDERE PÅ SHAMANENS VEJ 29.-31 marts og BEING HOME 4.-7. april, ledet af Jonathan og Zara. Og i Wales er det ARVEN FRA DE TROLDKYNDIGE, som Annette holder.

Læs selv mere om SOMMERKURSERNE her på vores website’s kursusside.

 

- NYHEDER FRA VIDEN OM -

Det kan røbes allerede nu at i foråret 2020 vil Annette holde SEJD kursus i Island. Det bliver en international flok, som får enestående lejlighed til at udforske sejden i det landskab hvor mytekvadenes og sagaernes sprog stadig tales.

Den engelske del af nyhedsbrevet fortæller mere om hvilke OTHER INSPIRATIONS som forår og sommer byder på internationalt. Lige fra Wales, over Sverige til Rusland og Italien - fra shamanistiske ceremonielle vandringer til workshops i sejd.

I Danmark, på Møn, er der kursus i trommebygning, med Vigyan og Sofia Stefansdottir 26.-28 april.  https://www.facebook.com/events/1805769092879465/  

Og i Hyldemors Have er der nymåneaftner med trommerejser 5. marts og 5 april https://hyldemorshave.simplero.com/product_categories/32836

 

 
 

*** Du kan læse mer om alle kurser på vores hjemmeside HER ***

-- TILBAGE TIL TOPPEN --

 

 
     
 

 
     
 
 

Annette Høst kontaktes helst pr telefon 32 54 28 08, mellem kl 10 og 19, eller mejl shamanisme@mail.dk eller annette@jordensynger.dk

Jonathan Horwitz
kontaktes på jonathan@shamanism.dk eller tlf (0046) 431 441 220

Zara Waldebäck kontaktes på courses@asbacka.org