KURSUS KALENDER 2018

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
9-11 marts, København
8-10 juni, København
19-22 juli, Halland, Sverige
2-4 nov, Aarhus
9-11 nov, København


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Spirit Dance & Ceremony 
24-29 juli, Tokalynga, Sverige
The Deepening Path Retreat
14-19 aug, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
8 sept, Åsbacka, Sverige

Return to Spirit 
13-16 sept, Irland

Arven fra de Troldkyndige
19-23 sept, MidtSjælland
1-5 maj 2019, Wales

 

ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
14-15 april 2018, Sjaelland
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanistisk Counselling 1
Shamanic Counselling 2
 Månens Veje
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Forandring

 
 


MÅNENS VEJE – Kredsløb, Overgang og Kraft

På dette kursus udforsker vi frugtbarheds kredsløbet i naturen omkring os og i vores egen krop. Kursets sigte er, at vi via traditionel månekundskab og shamanisme lærer at bruge Månens, Måneblodets og Overgangens tid som et helliget rituelt rum. Et magisk rum, hvor vi bevidst kan byde kraften velkommen og bruge shamanens tradition til at samarbejde godt med den.

Vi vil forankre vores magiske udforskning af kraften i konkret viden om månefaser, sol og månes himmelveje, verdenshjørner og årstidstærskler, – gammel lærdoms-arv, som nu næsten er gået tabt.

Månens Veje byder på en gren indenfor shamanistisk praksis og magi, som lærer os at det magiske håndværk må kombineres med overgivelse til mysteriet, til livets kræfter, hvis vi vil være i harmoni med dem. Vi vil bruge den højtudviklede viden, der findes i Nordens magiske tradition såvel som i andre kulturer om at omgås energi klogt: Hvordan vi modtager og rummer kraften, når den kommer uopfordret. Hvordan vi lader den flyde frit gennem os. Hvordan vi anvender den gavnligt, og jordforbinder den. Dette er essentiel kunnen i shamanistisk praksis, indlysende nødvendigt i healing, men ligeså vigtigt for at leve godt med naturens kredsløb. Både kropsligt, magisk og åndeligt.

I Skoven og Bakkerne vil vi gå til forårs Solen, den tiltagende Måne og Jorden for at lære direkte fra dem, og for at fejre livet sammen med dem og hinanden.

Månens Veje er for kvinder i alle aldre, hvad enten du er midt i måneblodets frugtbare år, midt i overgangens hede forvandling, eller trådt over tærsklen til din tredje alder.

Kurset er for både næsten-begyndere og for mere erfarne. For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende indføring, som er tjekket med os.

Du kan læse mere om emnet i artiklen Blessed by the Moon, At kende Månens Veje og i kapitlet Østen for Sol og Vesten for Måne i bogen Jorden Synger

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.