KURSUS KALENDER 2021

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
18-20 juni 2021, København
24-26 sept 2021, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
ONLINE KURSER:
The Deepening Path
Begynder 6 marts, 5 sessions

Videre på Shamanens Vej
Begynder 16 marts, 5 sessions

Livets Rytmer (åben for alle)
Begynder 21 marts, 4 sessions

Healing Earth
Begynder 26 juni, 6 sessions
Sacred Ceremony (åben for alle)
Begynder 5 sep, 3 sessions
Open to Power (introduction course)
Begynder 5 okt, 4 sessions
Shamanism, Peace and Power
Begynder 3 nov, 4 sessions
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
SkovSejd
9-13 juni 2021, MidtSjælland
Sjælens Stemme
10-12 sept 2021, København
 
ANDRE EVENTS:
Shamanisme, Forandring & Balance
Online Talk, 18 marts

 

KURSER IKKE I SÆSON:
Ritualets Magi

Return to Spirit

Shamanic Healing
Shamanisme, Døden og Livet
Soul Retrieval
Månens Veje
IslandsSejd
Spiritual Ecology
Jordens Stemme
Arven fra de Troldkyndige
Spirit Dance & Ceremony
Being Home
Hjælp til Hjælpere
Shamanistisk Healing 2
Shamanistisk Counselling 1
Shamanic Counselling 2
Naturens Fortællinger


JORDENS STEMME

Jordens Stemme kalder stærkere end nogen sinde før – Hvad er det vi skal høre? Hvordan lytter vi bedst?

Jorden er en organisme, et levende univers hvor alle ting er forbundne. Fra en animistisk synsvinkel er alle ting levende og vi kan både forbinde os med verdens synlige og usynlige sider. Denne workshop åbner døren til et dybt og symbiotisk forhold til naturen, hvor vi bevidst lever som del af helheden.

Kurset er for enhver som føler sig bevæget af de spirituelle, miljø- og klimamæssige spørgsmål vi står over for i dag. På kurset udforsker vi hvad det vil sige at være ambassadør for den levende Jord - og hvordan vi kan handle ud fra denne vision i vores dagligliv.

Vi vil arbejde med forskellige natur praksisser, der hviler på en bred animistisk basis snarere end en decideret shamanistisk. Gennem visions-vandringer, dyb lytten, talestav, ceremoni, sten-rådslagning, og dansen med træer vil vi lære om hvordan vi kan leve i mere ligevægt og gensidighed. Vi vil møde planternes og stedernes ånder, og se dybere ind i livets væv. Vi vil spørge: Hvad behøver Naturen fra os mennesker nu, og hvad behøver vi mennesker fra Naturen.  

Spirituel Økologi mener at Jordens egen Stemme må inkluderes i miljø- og klimadebatten. Når vi kommunikerer direkte med Jorden, så begriber vi hvordan alle spirituelle og økologiske systemer er indbyrdes afhængige. Når vi arbejder med naturens sjæl, lærer vi at lytte mere intenst – og opdager nye måder vi kan reagere på. Dette kan re-definere vores eget personlige forhold til Jorden dybtgående og vise vej til nye muligheder og  løsninger, til ny inspiration. Jordens egen Stemme tilbyder råd og vejledning, der giver klarhed i vores valg, og styrke i vores handlinger.

Når vi igen forbinder os med vores naturlige fællesskab – det, der omfatter både mennesker, naturen og alt synligt og usynligt liv – så kan følelsen af længsel blive til følelsen af at høre til. Vi åbner for en leve-måde hvor vi alle er i slægt, og husker hvordan vi deles om dette smukke Jordens hjem.

Kurset er åbent for enhver. Man behøver ikke nogen forudgående træning, ej heller shamanistisk træning, for at deltage i denne workshop. Kursets indhold svarer ikke til grundkurset Shamanens Vej.

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.