KURSUS KALENDER 2017

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
10-12 marts, København
2-4 juni, København
20-23 juli, Halland, Sverige
15-17 sept, København
24 -26 nov, nær Aarhus

KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Shamanistisk Praksis Dag
2 april, Åsbacka, Sverige
Shamanic Healing med Naturen
28 april - 1 maj, Irland
The Cycle of Giving & Receiving
5-7 maj, Sussex, UK
Månens Veje
3-7 maj, MidtSjælland
6-10 sept, Poulstone, UK
Shamanistisk Counselling 1
20-26 aug, Åsbacka, Sverige

Ritualets Magi
6-8 okt, København

1år Shamanistisk Healing & Mentoring
nov 2016-nov 2017, Åsbacka, Sverige
 
ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
8-9 april, Sjælland
Shamanistisk Earth Gathering
25-30 juli, Tokalynga, Sweden
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanic Counselling 2
Return to Spirit
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Dansen med Ånderne

Forandring

 
 


THE CYCLE OF GIVING AND RECEIVING

Med trommerejser, naturarbejde og åndedans, vil vi i denne weekend workshop udforske forholdet mellem at give og modtage, både i vores eget liv og i verden omkring os. Shamanistisk praksis er baseret på en dyb følelse af sam-væren, af at udvikle forbund med vores Åndehjælpere og tilbyde vores taknemmelighed til gengæld.

I en shamanistisk verdenssyn er det at give og modtage en del af et naturligt kredsløb, der er med til at opretholde livet. Når vi bliver i stand til at give og modtage mere fuldkomment, så flyder energien let og det er det muligt at leve i ligevægt og harmoni. Så hvad har vi brug for, for at bevæge os i denne cyklus? Hvordan kan vi lære at give uden at miste og modtage uden at tage? Hvordan tager vi imod de gaver, Ånderne og Livet giver os? Hvordan kan vi dele disse gaver med verden og give tak til gengæld?

Shamaner har altid samarbejdet med Ånder og Natur for at bede om helbredelse, kraft og visdom. I påskønnelse af denne hjælp, vil shamaner altid spørge hvad de kan give til gengæld. Set fra dette perspektiv, så hænger aktuelle miljøproblemer sammen med at være ude af balance, både udenom med verden og indenfor med os selv. Når Jorden bliver behandlet som en råstof-ressource, hvorfra vi tager hvad vi vil uden at tilbyde noget tilbage, er dette kredsløb brudt.

Der findes enkle og kraftfulde måder til at genlære hvordan vi kan leve ”in relationship”. Ved at vække en følelse af forbindelse, så virker det at give ikke længere som et offer, men bliver en handling til gensidig gavn. Det at modtage bliver en naturlig kilde til næring. På denne måde hjælper gensidighedens kredsløb med at helbrede både Jorden og os selv.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende undervisning. Tjek med os.

5.-7. maj, 2017: Eastbourne, East Sussex, England. Undervist af Jonathan og Zara på engelsk. Start fre 16.30, slut søn 16.00. Tilmelding hos Zara, email: courses@asbacka.org Tlf: + 46 (0)431 441 220. Pris inkl. kost og logi: £330 , depositum £130.

Du kan se mere om kursusstedet her: http://www.retreattogayles.co.uk

 

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.