KURSUS KALENDER 2018

GRUNDKURSER:

Shamanens Vej
9-11 marts, København
8-10 juni, København
19-22 juli, Halland, Sverige
2-4 nov, Aarhus
9-11 nov, København


KURSUS TILMELDING
 
VIDEREGÅENDE KURSER:
Spirit Dance & Ceremony 
24-29 juli, Tokalynga, Sverige
The Deepening Path Retreat
14-19 aug, Åsbacka, Sverige
Shamanistisk Praksis Dag
8 sept, Åsbacka, Sverige

Return to Spirit 
13-16 sept, Irland

Arven fra de Troldkyndige
19-23 sept, MidtSjælland
1-5 maj 2019, Wales

 

ANDRE EVENTS:
HverdagsShamanen
14-15 april 2018, Sjaelland
 
KURSER IKKE I SÆSON:
Soul Retrieval
Sjælens Stemme
Jordens Stemme
Shamanistisk Healing 1
Shamanistisk Healing 2
Shamanistisk Counselling 1
Shamanic Counselling 2
 Månens Veje
Livets Rytmer
Sejd

SkovKraft

Forandring

 
 


THE CYCLE OF GIVING AND RECEIVING

Med trommerejser, naturarbejde og åndedans, vil vi i denne weekend workshop udforske forholdet mellem at give og modtage, både i vores eget liv og i verden omkring os. Shamanistisk praksis er baseret på en dyb følelse af sam-væren, af at udvikle forbund med vores Åndehjælpere og tilbyde vores taknemmelighed til gengæld.

I en shamanistisk verdenssyn er det at give og modtage en del af et naturligt kredsløb, der er med til at opretholde livet. Når vi bliver i stand til at give og modtage mere fuldkomment, så flyder energien let og det er det muligt at leve i ligevægt og harmoni. Så hvad har vi brug for, for at bevæge os i denne cyklus? Hvordan kan vi lære at give uden at miste og modtage uden at tage? Hvordan tager vi imod de gaver, Ånderne og Livet giver os? Hvordan kan vi dele disse gaver med verden og give tak til gengæld?

Shamaner har altid samarbejdet med Ånder og Natur for at bede om helbredelse, kraft og visdom. I påskønnelse af denne hjælp, vil shamaner altid spørge hvad de kan give til gengæld. Set fra dette perspektiv, så hænger aktuelle miljøproblemer sammen med at være ude af balance, både udenom med verden og indenfor med os selv. Når Jorden bliver behandlet som en råstof-ressource, hvorfra vi tager hvad vi vil uden at tilbyde noget tilbage, er dette kredsløb brudt.

Der findes enkle og kraftfulde måder til at genlære hvordan vi kan leve ”in relationship”. Ved at vække en følelse af forbindelse, så virker det at give ikke længere som et offer, men bliver en handling til gensidig gavn. Det at modtage bliver en naturlig kilde til næring. På denne måde hjælper gensidighedens kredsløb med at helbrede både Jorden og os selv.

For at deltage skal man have gennemført grundkurset Shamanens Vej eller have tilsvarende undervisning. Tjek med os.

 

For at læse om et bestemt kursus, klik på linket i Kursus Kalenderen til venstre.
For oplysninger om hvordan du tilmelder dig et kursus, klik på Kursus Tilmelding.